E-posta Göndermek İçin Temel Ayarları Yapılandırma (Gönder İşlevi Ayar Aracı)

Bir bilgisayardan, Gönder İşlevi Ayar Aracı öğesini kullanarak e-posta sunucusunun temel ayarlarını yapılandırın. Hedef e-posta adreslerini Adres Defteri'ndeki Favoriler kısmına da kaydedebilirsiniz.
* Favoriler, Adres Defteri'nde [] aracılığıyla çağrılabilecek hedefler listesidir. Adres Defteri İşlevi
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.
E-posta sunucusunun SMTP bağlantı noktası numarası 25'ten farklıysa bağlantı noktası ayarını değiştirmeniz gerekir. Bağlantı Noktası Numarasını Değiştirme
Gerekli Hazırlıklar
Makine ayarlarını bir ağ üzerinden yapılandırmak için, kullanmakta olduğunuz bilgisayarı bağlayın.
Aşağıdaki bilgileri hazırlayın ve yakınınızda tutun.
Hedef olarak kaydedilecek e-posta adresi
E-posta sunucusunun kurulum bilgileri (SMTP sunucusu adı, kimlik doğrulama ayarı, kimlik doğrulama için kullanılacak kullanıcı adı ve parola)
* Kurulum bilgileri hakkında ayrıntılı bilgi için sağlayıcınız veya ağ yöneticisi ile iletişime geçin. Kullanım ortamına bağlı olarak, bilgisayarın e-posta yazılımında belirtilen bilgilere de başvurabilirsiniz.
1
Bir bilgisayarda web tarayıcısından aşağıdaki URL'ye erişin.
http://<Bu makinenin IP adresi>/sendsupport_login.html
Gönder İşlevi Ayar Aracı öğesine yönelik [Başlangıç Ayarları] ekranı görüntülenir.
Gönder İşlevi Ayar Aracı öğesini başlatmak için, indirilmiş dosyayı da kullanabilirsiniz. İndirilen Öğelerin Kullanılması Gönder İşlevi Ayar Aracı
Gönder İşlevi Ayar Aracı öğesinin [Başlangıç Ayarları] Ekranı Görüntülenmediğinde
[Cihaz için ayar yapma işlevi kısıtlandığından ayarlamaya devam edilemiyor.] gibi bir mesaj görüntülendiğinde ve [Başlangıç Ayarları] ekranı görüntülenmediğinde bkz.
Uzak Kullanıcı Arabirimi veya Gönder İşlevi Ayar Aracı Erişilemiyor
2
[Başlat] öğesine tıklayın.
Oturum açma ekranı görüntülenirse Sistem Yöneticisi Kimliği'ni ve PIN'ini girip [Oturum Aç] öğesine tıklayın.
3
[E-postaya Gönder Ayarları] öğesine tıklayın.
[E-postaya Gönder Ayarları] ekranı görüntülenir.
[Adres Defteri Parolasını Girin] ekranı görüntülenirse PIN'i girin ve [Tamam] öğesine tıklayın.
4
[Kayıt] için bir Favoriler numarası seçin ve Adres Defteri'nde görüntülenmesini istediğiniz adı girin.
Önceden kaydedilen Favoriler numaraları görüntülenmez.
5
[Gönderme Hedefi Ayarları] için kaydedilecek e-posta adresini girin.
6
[SMTP Sunucusu Ayarları] için e-posta sunucusu bilgilerini yapılandırın.
[SMTP Sunucusu]
E-posta göndermek için kullanılacak SMTP sunucusu adını (ana bilgisayar adı veya IP adresi) tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak girin.
Giriş örneği: Ana bilgisayar adı
smtp.ornek.com
[SMTP Kimlik Doğrulama]
SMTP kimlik doğrulamasını kullanırken [Ayarlı] öğesini kullanın ve tek baytlı alfasayısal karakterler kullanarak kullanıcı adını ve parolayı girin.
7
[Sonraki] [Kaydet] öğelerine tıklayın.
8
Makineyi yeniden başlatın. Makineyi Yeniden Başlatma
Ayarlar uygulanır.
9RY7-057