LPD, RAW veya WSD'yi Yapılandırma

Bir bilgisayardan belge yazdırırken veya tararken makine üzerinde aşağıdaki protokollerden herhangi birinin kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
Kullanmayacağınız tüm protokolleri devre dışı bırakmanız önerilir.
LPD veya RAW kullanırken, yazdırma verilerinin alınması iptal edilene kadar geçecek süreyi yapılandırabilirsiniz.
LPD
Bu protokol; donanıma, işletim sistemine veya farklı bir platforma bağlı değildir. Bu, TCP/IP ağ ortamlarında yaygın olarak kullanılır.
RAW
Bu, Windows'un tescilli yazdırma verisi türü protokolüdür. Windows ortamında standart olarak kullanılır.
WSD
Bu protokol, ağ bağlantılı yazıcıların ve tarayıcıların Windows ortamında otomatik olarak algılanmasını sağlar.
Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
Kumanda panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. [TCP/IP Ayarları]
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.
1
Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası
3
[Ağ Ayarları] öğesine tıklayın.
4
LPD, RAW veya WSD'yi yapılandırın.
LPD'yi Yapılandırırken
RAW'yi Yapılandırırken
WSD'yi Yapılandırırken
5
[Tamam] öğesine tıklayın.
6
Makineyi yeniden başlatın. Makineyi Yeniden Başlatma
Ayarlar uygulanır.
Bir WSD Ağ Cihazı Ekleme
[] (Start) [] (Settings) [Cihazlar] [Yazıcılar ve tarayıcılar] [Yazıcı veya tarayıcıyı ekleyin] öğelerine tıklayın ve ekrandaki talimatları takip ederek işlemleri gerçekleştirin.
Sürücüyü bir WSD ağı aracılığıyla yükleme hakkında daha ayrıntılı bilgi için çevrimiçi kılavuz sitesinde sürücü kılavuzuna göz atın.
https://oip.manual.canon/
Bağlantı Noktası Numarasını Değiştirme
Her protokolün bağlantı noktası numarasını değiştirmek için bkz.
Bağlantı Noktası Numarasını Değiştirme
9RY7-091