Ethernet Ayarlarını Manuel Olarak Yapılandırma

Varsayılan olarak, makine bir kablolu LAN'a bağlandığında ethernet iletişim modu ve ethernet türü otomatik olarak algılanır ve bunlar değişiklik olmadan kullanılabilir. Kullanım ortamına bağlı olarak, çevresel cihazların ayarlarına uyum sağlamak üzere ethernet ayarlarını değiştirmeniz gerekebilir.
Bu bölümde, bir bilgisayardan Uzak Kullanıcı Arabirimi'ni kullanarak ayarların nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.
Kumanda panelinde, [Ana Ekran] içinde [Menü] öğesini seçin ve ardından ayarları yapılandırmak için [Tercihler] öğesini seçin. [Ethernet Sürücüsü Ayarları]
Yönetici ayrıcalıkları gereklidir. Bu ayarların uygulanması için makinenin yeniden başlatılması gerekir.
1
Sistem Yöneticisi Modu'nda Uzak Kullanıcı Arabirimi'nde oturum açın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal sayfasında, [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi'nin Portal Sayfası
3
[Ağ Ayarları] [Ethernet Sürücüsü Ayarları] [Düzenle] öğelerine tıklayın.
[Ethernet Sürücüsü Ayarlarını Düzenle] ekranı görüntülenir.
4
[Otomatik Algılama] onay kutusunun işaretini kaldırın.
5
İletişim modunu seçin.
Normal olarak [Tam Dubleks] öğesini seçin. Ağ yönlendiricisi yarım dubleks iletişime ayarlandığında, [Yarım Dubleks] öğesini seçin.
6
Ethernet türünü seçin ve [Tamam] öğesine tıklayın.
7
Makineyi yeniden başlatın. Makineyi Yeniden Başlatma
Ayarlar uygulanır.
9RY7-01R