סימנים מסחריים וזכויות יוצרים

סימנים מסחריים

Adobe, Acrobat ו-Reader הם סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או במדינות נוספות.
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Safari, Mac, macOS ו-OS X הם סימנים מסחריים של Apple Inc. AirPrint והלוגו של AirPrint הם סימנים מסחריים שלApple Inc.
iOS הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות נוספות ונעשה בו שימוש תחת רישיון.
Mopria®, הלוגו של Mopria® והלוגו של Mopria® Alliance הם סימנים מסחריים רשומים וסימני שירות של Mopria Alliance, Inc. בארצות הברית ובמדינות נוספות. שימוש לא מורשה אסור לחלוטין.
Google Chrome ו-Android הם סמלים מסחריים של Google LLC.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
Copyright © 2007 -08 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 5,737,599; 5,781,785; 5,819,301; 5,929,866; 5,943,063; 6,073,148; 6,515,763; 6,639,593; 6,754,382; 7,046,403; 7,213,269; 7,242,415; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
הלוגו של PDF הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ובמדינות אחרות.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
כל שמות המותג ושמות המוצרים המופיעים במסמך זה הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של בעליהם.
All other trademarks are the property of their respective owners.

זכויות יוצרים

אין לשכפל את תוכן מסמך זה במלואו או בחלקו ללא הרשאה מראש.
V_230207
9RXL-0J8