שינוי מספר הפקס ושם היחידה

ניתן לשנות את המידע הרשום במכשיר, כגון כאשר מספר הפקס משתנה לאחר העברה או כשברצונך לשנות את השם שנמסר ליעד.
סעיף זה מתאר כיצד להגדיר את ההגדרות באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב.
בלוח הבקרה בחר [Menu] במסך [Home], ולאחר מכן בחר [Function Settings] כדי להגדיר את ההגדרות. [Set Line]
נדרשות הרשאות מנהל.
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק משתמש מרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [TX Settings]‏  [Fax TX Settings]‏  [Edit].
מסך [Edit Fax TX Settings] מוצג.
4
שינוי מספר הפקס ושם היחידה.
הזן את מספר הפקס [Unit Telephone Number] ב-[Set Line].
הזן את שם היחידה [Unit Name] ב-[Basic Settings].
5
לחץ על [OK].
ההגדרות מוחלות.
6
הכנס לממשק משתמש מרוחק.
9RXL-063