פנים המכשיר

בדוק את פנים המכשיר בעת ניקוי חסימות נייר. חסימות נייר

מכוון הובלה (אחורי)

אם מתרחשת חסימת נייר בתוך המכשיר, הרם את החלק הקדמי של מכוון ההובלה והסר את הנייר.

מכוון הובלה (קדמי)

אם מתרחשת חסימת נייר בתוך המכשיר, הרם את החלק האחורי של מכוון ההובלה והסר את הנייר.

מכוון הובלה דו צדדי

אם מתרחשת חסימת נייר במהלך הדפסה דו-צדדית, דחוף מכוון זה כלפי מטה והסר את הנייר.
9RXL-009