מגש רב-תכליתי

טען נייר שבו תשתמש באופן זמני במגש הרב-תכליתי. טעינת נייר במגש הרב-תכליתי

מכווני נייר

יישרו את מכווני הנייר כנגד קצוות הנייר כדי למקם את הנייר כראוי.

מגש נייר

בעת טעינת נייר, משוך החוצה את מגש הנייר.

מגש הארכה

פתח והשתמש במגש ההארכה בעת טעינת נייר בגדלים גדולים.

מנעול ידית שחרור

הזיזו את מכווני הנייר תוך כדי לחיצה על ידית שחרור הנעילה.
9RXL-00E