קביעת תצורה של מצב FTP PASV

מצב PASV הוא מצב תקשורת FTP. עליך להגדיר את מצב PASV כאשר יש חומת אש בין שרת ה-FTP למחשב.
סעיף זה מתאר כיצד להגדיר את ההגדרות באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב.
בלוח הבקרה, בחר [Menu] במסך [Home], ולאחר מכן בחר [Preferences] כדי להגדיר את ההגדרות. [Use FTP PASV Mode]
נדרשות הרשאות מנהל. יש להפעיל מחדש את המכשיר כדי להחיל את ההגדרות.
הכנות דרושות
בדוק שמצב PASV הוגדר בשרת ה-FTP.
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק משתמש מרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [Network Settings]‏ [FTP PASV Mode Settings]‏ [Edit].
מסך [Edit FTP PASV Mode Settings] מוצג.
4
בחר את תיבת הסימון [Use FTP PASV Mode], ולחץ על [OK].
5
הפעל את המכשיר מחדש. הפעלת המכשיר מחדש
ההגדרות מוחלות.
9RXL-05F