הכנה לשליחת נתונים סרוקים בדואר אלקטרוני

הגדירו ההגדרות של שרת הדואר האלקטרוני שישמש לשליחת דואר אלקטרוני. בהתאם להגדרות, השתמשו באחת מהשיטות הבאות כדי להגדיר את ההגדרות מהמחשב. לא ניתן להשתמש בלוח הבקרה כדי להגדיר את ההגדרות.
הגדרת ההגדרות הבסיסיות לשליחת דואר אלקטרוני (Windows)
הגדירו את ההגדרות הבסיסיות של שרת הדואר האלקטרוני. ניתן גם לרשום כתובות דואר אלקטרוני של יעד למועדפים בפנקס הכתובות. השתמש ב-‏Send Function Setting Tool (שלח כלי הגדרת תפקוד) כדי להגדיר את ההגדרות.
הגדרת ההגדרות הבסיסיות לשליחת דואר אלקטרוני (‏Send Function Setting Tool (שלח כלי הגדרת תפקוד))
* מועדפים היא רשימה של יעדים שניתן לאחזר באמצעות [] בפנקס הכתובות. פונקציית פנקס הכתובות
הגדרת מידע מפורט של שרת הדואר האלקטרוני
בנוסף למידע הבסיסי של שרת הדואר האלקטרוני, ניתן גם להגדיר אימות POP לפני שליחה והגדרות תקשורת הצפנה. השתמשו בממשק משתמש מרוחק כדי להגדיר את ההגדרות.
הגדרת מידע מפורט של שרת הדואר האלקטרוני (ממשק משתמש מרוחק)
* רישום כתובות דואר אלקטרוני של יעד לפנקס הכתובות לפי הצורך. רישום יעדים בפנקס הכתובות (לוח הפעלה)/רישום יעדים בפנקס הכתובות (ממשק משתמש מרוחק)
9RXL-056