ביטול סריקה

בצעו את ההוראות על המסך כדי לבטל את פעולת הסריקה.
לחץ על [Cancel]‏ [Yes].
אם המסך שלמעלה אינו מוצג, לחץ על בלוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על [Yes].
אם מסך רשימת המשימות מוצג, בחר את העבודה לביטול ולחץ על [Cancel]‏ [Yes].
9RXL-05W