הגבלת שימוש ממכשיר נייד

המכונה תומכת בתוסף ®‏Mopria, אשר נתמך על ידי יצרנים שונים.
®‏Mopria מאפשר הדפסה מכל אפליקציה, כגון מכשיר נייד, או מכשיר עם Chrome OS ללא צורך בהתקנת תוסף ייעודי של Canon.
הדפסה ממכשיר נייד יכולה להיות קלה ונוחה, אבל היא גם יכולה להוביל לדליפת מידע. אתה יכול גם לאסור שימוש Mopria ®.
הגדר הגדרה זו באמצעות ‏Remote UI (ממשק משתמש מרוחק) במחשב. לא ניתן להשתמש בלוח הבקרה כדי להגדיר את ההגדרות.
נדרשות הרשאות מנהל.
1
היכנס לממשק המשתמש המרוחק במצב מנהל מערכת. הפעלת Remote UI (ממשק משתמש מרוחק)
2
בעמוד הפורטל של ממשק משתמש מרוחק, לחץ על [Settings/Registration]. דף פורטל של ממשק משתמש מרוחק
3
לחץ על [Network Settings]‏  [Mopria Settings]‏  [Edit].
מסך [Edit Mopria Settings] מוצג.
4
נקה את תיבת הסימון [Use Mopria], ולחץ על [OK].
ההגדרות מוחלות.
5
הכנס לממשק משתמש מרוחק.
כאשר הגדרת מופריה® מופעלת, הגדרות הרשת הבאות מופעלות גם:
IPP הדפסה[IPP Print Settings]
mDNS (IPv4/IPv6) [mDNS Settings]
סריקת קישור רשת[Network Link Scan Settings]
9RXL-08L