לא יכול לגשת לממשק משתמש מרוחק או‏Send Function Setting Tool (שלח כלי הגדרת תפקוד)

אם ההודעה [Cannot access Remote UI.] או [Cannot continue the settings because the function to perform settings for the device is restricted.] מופיעה ואינך יכול לגשת לממשק משתמש מרוחק או ‏Send Function Setting Tool (שלח כלי הגדרת תפקוד), פתור בעיות על ידי בדיקת הפריטים למטה.
הגדר את ה-PIN של גישה לממשק משתמש מרוחק.
כדי לגשת לממשק המשתמש המרוחק ו ‏Send Function Setting Tool (שלח כלי הגדרת תפקוד), עליך להגדיר את ה-PIN של גישה לממשק משתמש מרחוק.
נדרשות הרשאות מנהל כדי להגדיר את ההגדרה.
במסך [Home] בלוח הבקרה [Menu]‏ [Management Settings]‏ [License/Other] או [Remote UI Settings/Update Firmware]‏ [Remote UI Settings]‏ [Restrict Access]‏ [On]‏ הזן את ה-PIN [Apply]‏ הזן שוב את ה-PIN [Apply]
* לא ניתן להגדיר PIN המורכב מאפסים בלבד, כגון "00" או "0000000."
* אין צורך ב-PIN של ממשק משתמש מרוחק כאשר ניהול מזהי מחלקות מופעל.
שנה את ה-PIN של מנהל המערכת.
בעת כניסה עם מצב מנהל מערכת או בעת גישה אל ‏Send Function Setting Tool (שלח כלי הגדרת תפקוד), עליך לשנות את ה-PIN של מנהל המערכת מהגדרות ברירת המחדל.
נדרשות הרשאות מנהל כדי לשנות את ההגדרות.
במסך [Home] בלוח הבקרה [Menu]‏ [Management Settings]‏ [User Management]‏ [System Manager Information Settings]‏ [System Manager ID and PIN]‏ הזן את מזהה מנהל המערכת [Apply]‏ הזן את ה-PIN [Apply]‏ הזן שוב את ה-PIN [Apply]
* לא ניתן להגדיר מזהה מנהל מערכת או PIN המורכב מאפסים בלבד, כגון "00" או "0000000."
* אפשר רק למנהלי מערכת מסוימים לקבל גישה למזהה מנהל המערכת ול-PIN לאחר שינוי ההגדרות.
9RXL-0HL