קצה העמוד אינו מודפס

פתרון בעיות על ידי בדיקת הפריטים בסדר הזה:
האם אתה משתמש בנייר מתאים?
בדוק אם הנייר במכשיר שמיש, והחליפו אותו בנייר לפי הצורך.
נייר שמיש
טעינת נייר
האם מכווני הנייר מיושרים באופן נכון עם הנייר?
מכווני נייר מיושרים אך רופפים מדי או הדוקים מדי עלולים לגרום לכך שחלק מהעמוד לא יודפס. בדוק את מכווני הנייר ויישרו אותם בהתאם לרוחב הנייר. טעינת נייר
האם אתם מדפיסים עד קצה הנייר ללא שוליים?
תסמין זה עשוי להתרחש כאשר השוליים מוגדרים "ללא" במנהל ההתקן של המדפסת. כדי להדפיס עם מכשיר זה, שוליים של ‏5 מ"מ (‏10 מ"מבחלק העליון והתחתון של מעטפה) נדרש.
במסך [העדפות הדפסה] של מנהל ההתקן של המדפסת, הגדר את ההגדרה הבאה כדי לספק שוליים.
הלשונית [Finishing]‏  [Advanced Settings]‏  [Expand Print Region and Print]‏  [Off]
9RXL-0F4