قرار دادن کاغذ در سینی چندمنظوره

برای اینکه بتوانید موقتاً از کاغذ بارگذاری نشده در کشوی کاغذ استفاده کنید، آن را در سینی چندمنظوره بارگذاری کنید.
با تراز کردن راهنماهای کاغذ روی سینی چندمنظوره با کاغذ، می‌توانید کاغذ را به درستی بارگذاری کنید.
هنگام استفاده از پاکت‌نامه یا کاغذ‌های آرم‌دار، در رابطه با جهت و سمتی از کاغذ که رو به بالا بارگذاری شده است، دقت داشته باشید.
آماده‌سازی و جهت بارگذاری پاکت نامه
چاپ روی کاغذ حاوی آرم
کشوی کاغذ را خارج نکنید
اگر کشوی کاغذ برداشته شود، دستگاه حتی زمانی که کاغذ در سینی چندمنظوره قرار دارد نمی‌تواند چاپ کند. اگر بخواهید با برداشتن کشوی کاغذ چاپ کنید، پیام خطایی نمایش داده می‌شود.
1
هنگام باز کردن درپوش، هردو سمت آن را بگیرید.
2
سینی کاغذ را بیرون بکشید و زائده سینی را باز کنید.
هنگام بارگذاری کاغذ با اندازه بزرگ، زائده سینی را باز کنید.
3
راهنماهای کاغذ را باز کنید.
در حالی که اهرم رهاسازی قفل را فشار می‌دهید، راهنماهای کاغذ را جابجا کنید.
4
کاغذ را باد دهید و لبه‌ها را تراز کنید.
کاغذ را در دسته‌های کوچک باد دهید، و با چند بار زدن کاغذ روی یک سطح صاف، لبه‌ها را تراز کنید.
5
کاغذ را طوری بارگذاری کنید که سمت چاپی کاغذ به طرف بالا باشد.
کاغذ را تا جایی وارد کنید که لبه کاغذ در کنار سینی کاغذ قرار گیرد.
مطمئن شوید که کاغذ بارگذاری‌شده از راهنمای محدوده بارگذاری () فراتر نرود. اگر از راهنمای محدوده بارگذاری فراتر برود، ممکن است موجب عدم تغذیه یا گیر کردن کاغذ شود.
هنگام چاپ روی پشت کاغذ چاپ شده (چاپ دوطرفه دستی)
6
هادی‌های کاغذ را با عرض کاغذ تراز کنید.
در حالی که اهرم رهاسازی قفل را فشار می‌دهید، راهنماهای کاغذ را با عرض کاغذ تراز کنید.
راهنماهای کاغذ تراز هستند اما بسیار شل یا بسیار سفت می‌باشند که این امر می‌تواند موجب عدم تغذیه کاغذ یا گیر کردن کاغذ شود.
7
نوع و اندازه کاغذ را تنظیم کنید. تنظیم اندازه و نوع کاغذ برای سینی چندمنظوره
به‌صورت پیش‌فرض، وقتی دستگاه کاغذ بارگذاری‌شده در سینی چندمنظوره را تشخیص می‌دهد، صفحه مربوط به تنظیمات اندازه و نوع کاغذ در پنل کنترل نمایش داده می‌شود. هر بار که کاغذ بارگذاری می‌کنید، اندازه و نوع کاغذ را تنظیم کنید.
هنگام بارگذاری کاغذ اندازه A5 یا A6
اندازه کاغذ را براساس جهت کاغذ بارگذاری شده تنظیم کنید.
کاغذ A6 را در جهت عمودی بارگذاری کنید.
جهت افقی (A5)
جهت عمودی (A5R یا A6)
9RXK-02Y