تمیز کردن قطعه تثبیت

اگر نتیجه چاپ لکه‌دار است، امکان دارد قطعه تثبیت کثیف باشد. در چنین موردی، می‌توانید قطعه تثبیت را با استفاده از کاغذ تمیز کنید.
زمانی که داده در انتظار چاپ است یا کارتریج تونر به انتهای عمر مفید خود رسیده است، نمی‌توان قطعه تثبیت را تمیز کرد.
مقدمات ضروری
بررسی کنید که تونر کافی در کارتریج‌ تونر باقی مانده باشد. بررسی مقدار باقیمانده مواد مصرفی
1
در پنل کنترل، [Menu] را در صفحه [Home] فشار دهید. صفحه [Home]
2
[Adjustment/Maintenance]‏ [Maintenance]‏ [Clean Fixing Assembly] را فشار دهید.
اندازه‌ها و انواع کاغذ قابل دسترس در صفحه تأیید نمایش داده می‌شوند.
3
بررسی کنید که کاغذ موجود بارگذاری شده باشد، و سپس [OK]‏ [Start] را فشار دهید.
کاغذ به داخل دستگاه کشیده می‌شود و تمیز کردن آغاز می‌شود.
پس از اتمام تمیزکاری، برگه کاغذی که دارای تصویر چاپ شده (الگو) است، بیرون می‌آید.
9RXK-0E2