تمیز کردن صفحه شیشه‌ای

برای جلوگیری از کثیف شدن اسناد اصلی و بروز لکه در نتایج چاپ، صفحه شیشه‌ای و قسمت عقب تغذیه‌کننده را به‌طور منظم تمیز کنید.
در صورتی که صفحه شیشه‌ای یا قسمت عقب تغذیه‌کننده کثیف باشد، ممکن است پس از انجام اسکن، کپی یا ارسال فاکس‌ها، اسناد اصلی کثیف و نتایج چاپ لکه‌دار شوند.
1
دستگاه را خاموش کنید و کابل برق را از پریز جدا کنید. خاموش کردن دستگاه
خاموش کردن دستگاه منجر به حذف تمام داده‌های در حال انتظار برای چاپ می‌شود.
2
تغذیه‌کننده کاغذ را باز کنید.
3
صفحه شیشه‌ای و قسمت عقب تغذیه‌کننده را تمیز کنید.
با استفاده از یک پارچه خیس و چلانده شده، آن را تمیز کنید. پس از آن، با یک پارچه نرم و خشک آن را تمیز کنید.
4
اجازه دهید قطعات کاملاً خشک شوند.
5
تغذیه‌کننده را به آرامی ببندید.
6
کابل برق را به پریز بزنید و دستگاه را روشن کنید. روشن کردن دستگاه
9RXK-0E0