محافظت از شبکه

اتصال دستگاه به یک شبکه، به شما اجازه می‌دهد تا برای استفاده آسان‌تر از عملیات‌های دستگاه، آن را به رایانه‌ها یا دستگاه‌های همراه پیوند دهید. هرچند، این مورد خطر دسترسی غیرمجاز و لو رفتن اطلاعات از طریق شبکه را نیز به همراه دارد.
با پیکربندی تنظیمات امنیتی مطابق با محیط شبکه خود، شما می‌توانید این خطرات را کاهش دهیه و استفاده ایمن‌تر از دستگاه را تضمین کنید.
فیلتر کردن با استفاده از تنظیمات دیوار آتش
برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، فقط برقراری ارتباط با دستگاه‌های دارای آدرس IP یا آدرس MAC مشخص را مجاز می‌کند.
تنظیم دیوار آتش
کنترل درگاه
در صورتی که شماره درگاه مورد استفاده توسط یک دستگاه ارتباطی، مانند رایانه یا سرور، تغییر کرد، این تنظیمات را روی دستگاه نیز تغییر دهید. علاوه بر آن، در صورتی که وجود یک پروتکل غیرضروری محرز شود، برای جلوگیری از نفوذ بیرونی، استفاده از آن پروتکل روی دستگاه ممنوع و درگاه مورد نظر بسته خواهد شد.
تغییر شماره درگاه
استفاده از سرور پراکسی
استفاده از سرور پراکسی برای وصل کردن دستگاه به شبکه، نه تنها باعث تسهیل مدیریت ارتباط با شبکه‌های خارجی می‌شود، بلکه دسترسی غیرمجاز را نیز مسدود می‌کند و موجب تحکیم حفاظت ضد ویروس و افزایش امنیت می‌شود.
استفاده از پراکسی
رمزگذاری ارتباطات با استفاده از TLS
هنگام کار با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، می‌توانید از TLS برای رمزگذاری ارتباطات استفاده کنید. این مورد خطر لو رفتن و دستکاری داده‌ها هنگام برقراری ارتباط را کاهش می‌دهد.
استفاده از TLS
رمزگذاری ارتباطات با استفاده از IPSec
از امنیت پروتکل اینترنتی (IPSec) برای رمزگذاری داده‌ها در سطح پروتکل IP استفاده کنید. این مورد خطر لو رفتن و دستکاری داده‌ها هنگام برقراری ارتباط را کاهش می‌دهد، بدون آنکه به پیکربندی برنامه یا شبکه وابسته باشد.
استفاده از IPSec
استفاده از دستگاه در شبکه دارای تأیید اعتبار IEEE 802.1X
هنگام اتصال دستگاه به شبکه‌ای که از تأیید اعتبار IEEE 802.1X استفاده می‌کند، باید تنظیماتی چون روش تأیید اعتباری که توسط سرور تأیید اعتبار مدیریت می‌شود را پیکربندی کنید.
استفاده از IEEE 802.1X
مدیریت و تأیید اعتبار کلید و گواهی
شما می‌توانید یک کلید و گواهی مورد استفاده برای رمزگذاری ارتباطات ایجاد کنید، و یک کلید و گواهی دریافت شده از سرپرست گواهی را ثبت کنید. با پیکربندی تنظیمات جهت بررسی وضعیت لغو گواهی (با استفاده از OCSP)، می‌توانید بررسی کنید که گواهی دریافت شده از سرپرست گواهی لغو شده است یا خیر.
مدیریت و تأیید اعتبار یک کلید و گواهی

همچنین رجوع کنید به

در رابطه با تنظیمات شبکه موقع نصب، به موارد زیر رجوع کنید.
پیکربندی دستگاه شما برای محیط شبکه
9RXK-07X