محدودسازی استفاده از دستگاه همراه

این دستگاه از افزونه Mopria® پشتیبانی می‌کند، که توسط سازندگان مختلفی حمایت می‌شود.
Mopria® انجام چاپ از طریق هر برنامه‌ای مانند تلفن‌های هوشمند، یا دستگاه مجهز به Chrome OS را ممکن می‌سازد، بدون اینکه نیاز باشد افزونه مخصوص Canon را نصب کنید.
چاپ کردن از یک دستگاه همراه می‌تواند آسان و راحت باشد، هرچند این مورد می‌تواند منجر به لو رفتن اطلاعات نیز شود. شما همچنین می‌توانید استفاده از Mopria® را ممنوع کنید.
این تنظیم را با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از رایانه پیکربندی کنید. نمی‌توانید از پنل کنترل برای پیکربندی تنظیمات استفاده کنید.
امتیازات سرپرست لازم است.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Network Settings]‏ [Mopria Settings]‏ [Edit] کلیک کنید.
صفحه [Edit Mopria Settings] نمایش داده می‌شود.
4
کادر انتخاب [Use Mopria] را پاک کنید و روی [OK] کلیک کنید.
تنظیمات اعمال شده‌اند.
5
از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) خارج شوید.
هنگام فعال بودن گزینه Mopria®، تنظیمات شبکه زیر نیز فعال خواهند بود:
mDNS (IPv4/IPv6) [mDNS Settings]
اسکن لینک شبکه [Network Link Scan Settings]
9RXK-08L