پیکربندی LPD، RAW یا WSD

استفاده یا عدم استفاده از هر کدام از پروتکل‌های زیر در دستگاه در زمان چاپ یا اسکن اسناد از رایانه را، انتخاب کنید.
توصیه می‌شود پروتکل‌هایی را که مورد استفاده شما نیستند غیرفعال کنید.
هنگام استفاده از LPD یا RAW، می‌توانید تا زمان لغو شدن دریافت داده چاپ، زمان را تنظیم کنید.
LPD
این پروتکل به سخت‌افزار، سیستم عامل، یا پلتفرم‌های دیگر وابسته نیست. این مورد به طور معمول در محیط‌های شبکه TCP/IP استفاده می‌شود.
RAW
این مورد یک پروتکل نوع داده چاپ اختصاصی Windows است. به‌صورت یک استاندارد در محیط Windows استفاده می‌شود.
WSD
این پروتکل شناسایی خودکار چاپگرها و اسکنرهای متصل به شبکه را در محیط Windows فعال می‌کند.
این بخش نحوه پیکربندی تنظیمات با استفاده از ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از طریق رایانه را شرح می‌دهد.
در پنل کنترل، گزینه [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، گزینه [Preferences] را انتخاب کنید. [TCP/IP Settings]
امتیازات سرپرست لازم است. برای اعمال این تنظیمات باید دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کرد.
1
در "حالت مدیر سیستم" به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید. راه‌اندازی Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه پورتال ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Network Settings] کلیک کنید.
4
LPD، RAW یا WSD را پیکربندی کنید.
هنگام پیکربندی LPD
هنگام پیکربندی RAW
هنگام پیکربندی WSD
5
روی [OK] کلیک کنید.
6
دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید. نحوه راه‌اندازی مجدد دستگاه
تنظیمات اعمال شده‌اند.
افزودن یک دستگاه شبکه WSD
روی [] (Start)‏ [] (Settings)‏ [دستگاه ها]‏ [چاپگرها و اسکنرها]‏ [افزودن یک چاپگر یا اسکنر] کلیک کنید، و با پیروی از دستورالعمل‌های روی صفحه، عملیات‌ها را انجام دهید.
برای مشاهده جزئیات مربوط به نصب درایور از طریق شبکه WSD، به دفترچه راهنمای درایور در سایت دفترچه راهنمای آنلاین رجوع کنید.
https://oip.manual.canon/
تغییر شماره درگاه
برای تغییر شماره درگاه هر پروتکل، به بخش زیر رجوع کنید:
تغییر شماره درگاه
9RXK-091