اگر مشکل ادامه داشت

اگر مشکل حتی پس از انجام روش‌های عیب‌یابی همچنان باقی ماند، با نمایندگی فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
خودتان دستگاه را از هم جدا یا آن را تعمیر نکنید.
جدا کردن و تعمیر دستگاه توسط خودتان ممکن است باعث ابطال ضمانت شود.

بررسی‌ها قبل از تماس با ما

نام محصول (MF465dw / MF463dw / MF461dw)
نمایندگی فروش خریداری شده از
جزئیات مشکل (مواردی چون جزئیات عملیات و نتایج آن‌ها)
شماره سریال
چگونگی مشاهده شماره سریال
صفحه [Home] در پنل کنترل [Status Monitor]‏ [Device Information]‏ [Serial Number]
شما همچنین می‌توانید این اطلاعات را با استفاده از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) از یک رایانه بررسی کنید. (Remote UI) مدیریت دستگاه از طریق رایانه
شما همچنین می‌توانید این اطلاعات را از روی برچسب موجود در پشت دستگاه بررسی کنید.
9RXK-0J0