فاکس و استفاده از تلفن

این فهرست مشکلاتی است که امکان دارد هنگام تلفن و استفاده از فاکس رخ دهد. براساس علائم، نحوه عیب‌یابی را بررسی کنید.

سؤالات متداول در مورد عملیات‌ها

می‌خواهم فاکس دریافتی را باز ارسال یا ذخیره کنم.
تنظیمات را طوری پیکربندی کنید که به‌طور خودکار فاکس‌های دریافتی را در رایانه، دستگاه فاکس یا مقصدی دیگر ذخیره یا به آن‌ها ارسال کند.
پشتیبان‌گیری و بازارسال خودکار فاکس‌های دریافتی
می‌خواهم از رایانه، فاکس ارسال کنم.
شما می‌توانید با استفاده از یک درایور فاکس، سندی را به‌صورت فاکس از رایانه ارسال کنید.
ارسال فاکس از رایانه (فاکس از طریق رایانه)
9RXK-0H9