لبه کاغذ چاپ نشده است

با بررسی موارد به ترتیب زیر، عیب‌یابی را انجام دهید:
آیا از کاغذ مناسب استفاده می‌کنید؟
بررسی کنید که کاغذ موجود در دستگاه قابل استفاده باشد، و در صورت لزوم، آن را با کاغذ مناسب جایگزین کنید.
کاغذ قابل استفاده
بارگذاری کاغذ
آیا راهنماهای کاغذ به‌درستی با کاغذ تراز شده‌اند؟
راهنماهای کاغذی که تراز شده‌اند اما بیش از حد شل یا سفت باشند، می‌توانند منجر به عدم چاپ بخشی از کاغذ شوند. راهنماهای کاغذ و تراز بودن آن‌ها با عرض کاغذ را بررسی کنید. بارگذاری کاغذ
آیا بدون حاشیه تا لبه کاغذ چاپ می‌کنید؟
زمانی که در درایور چاپگر تنظیمات بدون حاشیه مشخص شده باشد، ممکن است این اتفاق رخ دهد. برای چاپ با این دستگاه، حاشیه ‏5 میلی متر (‏10 میلی متر در بالا و پایین پاکت نامه) الزامی است.
برای ارائه حاشیه، تنظیمات زیر را در صفحه [ترجیحات چاپ] درایور چاپگر پیکربندی کنید.
زبانه [Finishing]‏ [Advanced Settings]‏ [Expand Print Region and Print]‏ [Off]
9RXK-0F4