دستگاه متصل به درگاه WSD در هنگام نصب درایور نمایش داده نمی‌شود

با بررسی موارد زیر عیب‌یابی کنید.
تنظیمات دستگاه را بررسی کنید.
در صورتی که تنظیمات زیر پیکربندی نشده‌اند، آن‌ها را پیکربندی کنید.
برای اعمال این تنظیمات باید دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کرد.
تنظیمات چاپ WSD و Multicast Discovery
در حالت مدیر سیستم به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید [Settings/Registration]‏ [Network Settings]‏ [WSD Settings]‏ [Edit]‏ کادرهای انتخاب [Use WSD Printing] و [Use Multicast Discovery] را علامت بزنید [OK]‏ دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید.
در پنل کنترل، گزینه [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، گزینه [Preferences] را انتخاب کنید. [WSD Settings]
انتخاب زبان توضیحات صفحه
زبان توضیحات صفحه (PDL) درایور نصب‌شده را انتخاب کنید.
در حالت مدیر سیستم به ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید [Settings/Registration]‏ [Printer Settings]‏ [PDL Selection (Plug and Play)]‏ [Edit]‏ PDL را در [Network] انتخاب کنید [OK]‏ دستگاه را دوباره راه‌اندازی کنید.
در پنل کنترل، گزینه [Menu] را در صفحه [Home] انتخاب، و سپس برای پیکربندی تنظیمات، گزینه [Function Settings] را انتخاب کنید. [Network]
تنظیمات شبکه سیستم عامل را بررسی کنید.
در صورتی که تنظیمات زیر پیکربندی نشده‌اند، آن‌ها را پیکربندی کنید.
در Windows، روی [] (Start)‏ [] (Settings)‏ [شبکه و اینترنت]‏ [وضعیت]‏ [تغییر مشخصات اتصال]‏ [نمایه شبکه]‏ [‏‏خصوصی] کلیک کنید
بررسی کنید آیا درایور نصب است یا خیر.
طبق روش زیر نمایش درایور دستگاه را بررسی کنید.
در Windows، روی [] (Start)‏ [] (Settings)‏ [دستگاه ها]‏ [چاپگرها و اسکنرها]‏ کلیک کنید تا ببینید آیا درایور نمایش داده می‌شود یا خیر.
اگر درایور نمایش داده شود، در این صورت نصب شده است. در این حالت، درایور را حذف و مجدداً آن را نصب کنید.
برای کسب جزئیات بیشتر در مورد حذف و نصب درایورها، دفترچه راهنمای درایور را در سایت دفترچه راهنمای آنلاین مشاهده کنید.
https://oip.manual.canon/
9RXK-0FJ