Τοποθέτηση χαρτιού στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Για να χρησιμοποιήσετε προσωρινά χαρτί που δεν έχει τοποθετηθεί στο συρτάρι χαρτιού, τοποθετήστε το στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.
Μπορείτε να τοποθετήσετε σωστά το χαρτί, αν ευθυγραμμίσετε τους οδηγούς χαρτιού που υπάρχουν στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων με το χαρτί.
Όταν χρησιμοποιείτε φακέλους ή χαρτί με λογότυπο, προσέξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού που τοποθετείται καθώς και την πλευρά που έχει όψη προς τα επάνω.
Προετοιμασίες και προσανατολισμός για την τοποθέτηση φακέλων
Προσανατολισμός για τοποθέτηση χαρτιού με λογότυπο
Μην αφαιρείτε το συρτάρι χαρτιού
Εάν αφαιρεθεί το συρτάρι χαρτιού, η συσκευή δεν μπορεί να εκτυπώσει ακόμα και όταν έχει τοποθετηθεί χαρτί στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων. Εάν δοκιμάσετε να εκτυπώσετε, ενώ έχει αφαιρεθεί το συρτάρι χαρτιού, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.
1
Κρατήστε το κάλυμμα και από τις δύο πλευρές όταν το ανοίγετε.
2
Τραβήξτε προς τα έξω τον δίσκο χαρτιού και ανοίξτε τον δίσκο προέκτασης.
Ανοίξτε τον δίσκο προέκτασης, όταν τοποθετείτε χαρτιά μεγάλου μεγέθους.
3
Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού απομακρύνοντάς τους.
Πατώντας το μοχλό απασφάλισης, μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού.
4
Ξεφυλλίστε τη δεσμίδα του χαρτιού και ευθυγραμμίστε τις άκρες.
Ξεφυλλίστε το χαρτί σε μικρές στοίβες, και ευθυγραμμίστε τις άκρες χτυπώντας το χαρτί μερικές φορές πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
5
Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης να κοιτάει προς τα πάνω.
Τοποθετήστε το χαρτί έτσι ώστε η άκρη του να ακουμπά στον δίσκο χαρτιού.
Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που έχει φορτωθεί δεν υπερβαίνει τον οδηγό ορίου τοποθέτησης (). Εάν υπερβαίνει τον οδηγό ορίου τοποθέτησης, μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην τροφοδοσία ή εμπλοκή χαρτιού.
Όταν γίνεται εκτύπωση στην πίσω όψη εκτυπωμένου χαρτιού (χειροκίνητη εκτύπωση 2 όψεων)
6
Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με το πλάτος του χαρτιού.
Ενώ πατάτε τον μοχλό απασφάλισης, ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με το πλάτος του χαρτιού.
Εάν οι οδηγοί χαρτιού είναι ευθυγραμμισμένοι, αλλά είναι υπερβολικά χαλαροί ή υπερβολικά σφικτοί, μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην τροφοδοσία ή εμπλοκή χαρτιού.
7
Ορίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού. Ορισμός του μεγέθους και του τύπου χαρτιού για τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων
Από προεπιλογή, όταν η συσκευή ανιχνεύει χαρτί που έχει φορτωθεί στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, εμφανίζεται η οθόνη για τη ρύθμιση του μεγέθους και του τύπου χαρτιού στον πίνακα ελέγχου. Ορίστε το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού σύμφωνα με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί.
Κατά την τοποθέτηση χαρτιού μεγέθους A5 ή Α6
Ορίστε το μέγεθος του χαρτιού σύμφωνα με τον προσανατολισμό του χαρτιού που έχετε τοποθετήσει.
Τοποθετήστε το χαρτί Α6 σε κατακόρυφο προσανατολισμό.
Οριζόντιος προσανατολισμός (A5)
Κατακόρυφος προσανατολισμός (A5R ή A6)
9RXH-02Y