Αντικατάσταση αναλώσιμων

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα για τα αναλώσιμα στην οθόνη του πίνακα ελέγχου ή στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) ή αν η ποιότητα εκτύπωσης υποβαθμιστεί, αντικαταστήστε τα αναλώσιμα.
Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ποσότητα αναλωσίμων που απομένει στον πίνακα ελέγχου και στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Για τα ονόματα των στοιχείων αναλωσίμων και τον αριθμό των φύλλων που μπορούν να εκτυπωθούν, ανατρέξτε στη λίστα αναλωσίμων.
9RXH-0E3