Βαθμονόμηση της διαβάθμισης εικόνων αντιγράφων

Η διαβάθμιση είναι η σταδιακή αλλαγή του βάθους χρώματος και της φωτεινότητας. Εάν δεν αναπαράγεται σωστά η διαβάθμιση και τα αποτελέσματα εκτύπωσης της αντιγραφής ή της εκτύπωσης από μέσα μνήμης διαφέρουν πολύ από τα δεδομένα προέλευσης ή από το πρωτότυπο, βαθμονομήστε τη διαβάθμιση.
Για να βαθμονομήσετε τη διαβάθμιση για εικόνες αντιγραφής, σαρώστε μια εικόνα βαθμονόμησης (εικόνα που χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση) που έχει εκτυπωθεί με τη συσκευή, τοποθετώντας την εικόνα στην επιφάνεια σάρωσης.
Δεν μπορεί να γίνει βαθμονόμηση όταν γίνεται εκτύπωση ή σάρωση ή όταν έχει αδειάσει μια κασέτα γραφίτη.
Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου, για να πραγματοποιήσετε τη βαθμονόμηση. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση μέσω Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
Η κασέτα γραφίτη χρησιμοποιείται κατά τη βαθμονόμηση.
Η συχνή βαθμονόμηση επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της κασέτας γραφίτη.
Εάν τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι και πάλι ικανοποιητικά μετά την πραγματοποίηση βαθμονόμησης, ίσως η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα γραφίτη να είναι μικρή. Συνιστάται να ελέγχετε την ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα γραφίτη και να αντικαθιστάτε τις κασέτες γραφίτη που έχουν μικρή ποσότητα.
Έλεγχος υπολειπόμενης ποσότητας αναλώσιμων
Αντικατάσταση κασέτας γραφίτη
1
Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη. Οθόνη [Αρχική]
2
Πατήστε [Ρύθμιση/Συντήρηση] [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας] [Ρύθμιση εικόνας αντιγραφής].
Τα διαθέσιμα μεγέθη και οι διαθέσιμοι τύποι χαρτιού εμφανίζονται στην οθόνη επιβεβαίωσης.
3
Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στη συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε [OK].
Εμφανίζεται η οθόνη [Βήματα].
4
Ελέγξτε τη διαδικασία λειτουργίας, και πατήστε [Έναρξη].
Η εικόνα βαθμονόμησης εκτυπώνεται.
5
Τοποθετήστε στην επιφάνεια σάρωσης το χαρτί με την εκτυπωμένη εικόνα βαθμονόμησης.
1
Ανοίξτε τον τροφοδότη.
2
Τοποθετήστε το χαρτί στην επιφάνεια σάρωσης με οριζόντιο προσανατολισμό και ευθυγραμμίστε τη γωνία του χαρτιού με την επάνω αριστερή γωνία της επιφάνειας σάρωσης.
Τοποθετήστε την εικόνα βαθμονόμησης με την όψη εκτύπωσης προς τα κάτω και τη λεπτή μαύρη γραμμή προς τα αριστερά.
3
Κλείστε προσεκτικά τον τροφοδότη.
6
Πατήστε [Έναρξη σάρωσης].
Η εικόνα βαθμονόμησης σαρώνεται και πραγματοποιείται η βαθμονόμηση.
Όταν ολοκληρωθεί η βαθμονόμηση, εμφανίζεται το μήνυμα [Ολοκληρώθηκε.] και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η οθόνη [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας].
7
Αφαιρέστε το χαρτί με την εκτυπωμένη εικόνα βαθμονόμησης από την επιφάνεια σάρωσης.
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [Αδυναμία εκτέλεσης διόρθωσης.]
Ελέγξτε αν οι εργασίες εκτελούνται με την παραπάνω διαδικασία. Συγκεκριμένα, ελέγξτε τα ακόλουθα:
Στο βήμα 3, βεβαιωθείτε ότι στο συρτάρι χαρτιού έχει τοποθετηθεί χαρτί.
Στο βήμα 5, βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστά η εικόνα βαθμονόμησης. Προσέξτε την όψη εκτύπωσης και τη θέση της μαύρης ράβδωσης.
Αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα χαρτιά. Εμπλοκές χαρτιού
Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα γραφίτη και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη, κατά περίπτωση.
Έλεγχος υπολειπόμενης ποσότητας αναλώσιμων
Αντικατάσταση κασέτας γραφίτη
9RXH-0E8