Συρτάρι χαρτιού

Τοποθετήστε το χαρτί που χρησιμοποιείτε συνήθως μέσα στο συρτάρι χαρτιού. Τοποθέτηση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού

Οδηγοί χαρτιού

Ευθυγραμμίστε τους οδηγούς χαρτιού με τα άκρα του χαρτιού, για να τοποθετήσετε το χαρτί με ακρίβεια.

Μοχλός απασφάλισης

Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού κρατώντας το μοχλό απασφάλισης.

Ένδειξη χαρτιού που απομένει

Εμφανίζει την ποσότητα χαρτιού που απομένει. Ο δείκτης μετακινείται προς τα κάτω καθώς μειώνεται η ποσότητα χαρτιού που απομένει.
9RXH-00F