Διαχείριση της συσκευής

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες διαχείρισης που απαιτούνται για τη λειτουργία της συσκευής.
Παρακολούθηση της κατάστασης λειτουργίας και της χρήσης της συσκευής, και διαμόρφωση των ρυθμίσεων
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα της συσκευής. Η ημερομηνία και η ώρα χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν πληροφορίες ημερομηνίας και ώρας και, ως εκ τούτου, πρέπει να ρυθμιστούν με ακρίβεια.
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Έλεγχος της κατάστασης λειτουργίας και αλλαγή των ρυθμίσεων (Remote UI - Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web σε έναν υπολογιστή, για να ελέγξετε την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής και να καταχωρίσετε προορισμούς στο Βιβλίο διευθύνσεων. Μπορείτε να διαχειριστείτε τη συσκευή από μια απομακρυσμένη θέση και να πραγματοποιήσετε αποτελεσματικά χρονοβόρες ρυθμίσεις και καταχώριση στον υπολογιστή σας.
Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)
Παρακολούθηση της χρήσης (Πίνακας ελέγχου)
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου της συσκευής, για να ελέγξετε τον συνολικό αριθμό των εκτυπωμένων σελίδων και να εκτυπώσετε αποτελέσματα επικοινωνίας, ρυθμίσεις και άλλες αναφορές και λίστες.
Παρακολούθηση της χρήσης
Διαχείριση διακομιστών, διαφόρων δεδομένων και υλικολογισμικού
Εκκαθάριση της θυρίδας αλληλογραφίας του διακομιστή
Διαγράψτε την αλληλογραφία που δεν χρειάζεστε από τη θυρίδα αλληλογραφίας του διακομιστή, για να μη γεμίσει η θυρίδα με μηνύματα ειδοποίησης που αποστέλλονται στη διεύθυνση e-mail της συσκευής.
Εκκαθάριση της θυρίδας αλληλογραφίας
Διαχείριση του Βιβλίου διευθύνσεων και των ρυθμίσεων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εισαγωγής και εξαγωγής, για να δημιουργείτε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, αντίγραφα ασφαλείας του Βιβλίου διευθύνσεων και των ρυθμίσεων. Επιπλέον, μπορείτε να μοιραστείτε το Βιβλίο διευθύνσεων και τις ρυθμίσεις με άλλες συσκευές, για να κερδίσετε χρόνο κατά την καταχώριση προορισμών και τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων.
Εισαγωγή και εξαγωγή του Βιβλίου διευθύνσεων και των ρυθμίσεων
Ενημέρωση του υλικολογισμικού
Ενημερώστε το υλικολογισμικό, για να προσθέσετε νέες λειτουργίες στη συσκευή και να επιδιορθώσετε σφάλματα. Εάν γίνει ενημέρωση στο πιο πρόσφατο υλικολογισμικό, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με σταθερότερες και πιο εύχρηστες λειτουργίες.
Ενημέρωση του υλικολογισμικού
Αρχικοποίηση των ρυθμίσεων και των δεδομένων
Όταν αντικαθιστάτε ή απορρίπτετε τη συσκευή, μπορείτε να αρχικοποιήσετε όλες τις ρυθμίσεις και τα δεδομένα. Η αρχικοποίηση της συσκευής αποτρέπει την πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες και τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση από τρίτα μέρη.
Αρχικοποίηση των ρυθμίσεων και των δεδομένων

Δείτε επίσης

Για τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της συσκευής, όπως οι ρυθμίσεις δικτύου και οι ρυθμίσεις φαξ, ανατρέξτε στα ακόλουθα:
Ρύθμιση
9RXH-095