Απευθείας σύνδεση φορητής συσκευής στη συσκευή μέσω (άμεση σύνδεση)

Συνδέστε μια φορητή συσκευή απευθείας στη συσκευή μέσω Wi-Fi. Μπορείτε να τη συνδέσετε απευθείας στη συσκευή χωρίς να χρησιμοποιήσετε δρομολογητή ασύρματου LAN. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, πρέπει να συνδέετε τη φορητή συσκευή μη αυτόματα.
Από προεπιλογή, μόνο μία φορητή συσκευή μπορεί να είναι άμεσα συνδεδεμένη στη συσκευή κάθε φορά. Ο ορισμός ενός σταθερού SSID και ενός κλειδιού δικτύου σάς δίνει τη δυνατότητα να συνδέσετε ταυτόχρονα έως πέντε φορητές συσκευές.
Για να δημιουργηθεί μια άμεση σύνδεση, πρέπει να θέσετε τη συσκευή σε κατάσταση αναμονής από τον πίνακα ελέγχου και κατόπιν να τη συνδέσετε χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
Μη αυτόματη διαμόρφωση των ρυθμίσεων Wi-Fi
Αναζητήστε τη συσκευή στη φορητή συσκευή και εισαγάγετε το κλειδί δικτύου μη αυτόματα για να συνδεθείτε.
Σάρωση κωδικών QR με το Canon PRINT Business
Χρησιμοποιήστε το Canon PRINT Business, για να συνδεθείτε εύκολα, σαρώνοντας απλώς τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής με τη φορητή συσκευή.
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Κάντε προετοιμασίες, όπως την ενεργοποίηση της λειτουργίας άμεσης σύνδεσης στη συσκευή. Προετοιμασίες για άμεση σύνδεση
Για να συνδεθείτε με σάρωση του κωδικού QR, εγκαταστήστε το Canon PRINT Business στη φορητή συσκευή.
1
Στον πίνακα ελέγχου, πατήστε [Πύλη για φορητές συσκ.] στην [Αρχική] οθόνη. Οθόνη [Αρχική]
Εμφανίζεται η οθόνη [Κινητή πύλη].
2
Στην καρτέλα [Άμεση Σύνδεση], πατήστε [Σύνδεση].
Η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής για άμεση σύνδεση.
Μέσα σε 5 λεπτά μετά το πάτημα της επιλογής [Σύνδεση], πρέπει να συνδεθείτε απευθείας με τη φορητή συσκευή.
Όταν εμφανίζεται η ένδειξη [Αποσύνδεση]
Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα, όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Σύνδεση από επιθυμητή συσκευή.]. Συνεχίστε με το βήμα 3.
Όταν εμφανίζεται το μήνυμα [Προσεγγίστηκε ο μέγιστος αριθμός ασύρματων συσκευών που έχουν συνδεθεί μέσω Άμεσης Σύνδεσης.], δεν μπορείτε να συνδέσετε μια νέα φορητή συσκευή, μέχρι να αποσυνδεθεί κάποια άλλη φορητή συσκευή. Για να αποσυνδέσετε μια συνδεδεμένη φορητή συσκευή, πατήστε [Αποσύνδεση]  [Ναι].
* Από προεπιλογή, μόνο μία φορητή συσκευή μπορεί να είναι άμεσα συνδεδεμένη στη συσκευή κάθε φορά.
3
Συνδέστε απευθείας τη φορητή συσκευή.
Μη αυτόματη διαμόρφωση των ρυθμίσεων Wi-Fi
1
Ελέγξτε το SSID και το κλειδιού δικτύου της συσκευής που εμφανίζονται στην καρτέλα [Άμεση Σύνδεση].
2
Στις ρυθμίσεις Wi-Fi της φορητής συσκευής, επιλέξτε το SSID της συσκευής και εισαγάγετε το κλειδί δικτύου.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης των ρυθμίσεων Wi-Fi, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της φορητής συσκευής.
Σάρωση κωδικών QR με το Canon PRINT Business
1
Στην καρτέλα [Άμεση Σύνδεση], πατήστε [Κωδικός QR].
Εμφανίζεται ένας κωδικός QR.
2
Στη φορητή συσκευή, εκκινήστε το Canon PRINT Business και σαρώστε τον κωδικό QR.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σάρωση ενός κωδικού QR, ανατρέξτε στη Βοήθεια στο Canon PRINT Business.
4
Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Συνδέθηκε.] στον πίνακα ελέγχου, πατήστε [Κλείσιμο].
Εμφανίζεται και πάλι η οθόνη [Κινητή πύλη].
Από προεπιλογή, μόνο μία φορητή συσκευή μπορεί να είναι άμεσα συνδεδεμένη στη συσκευή κάθε φορά. Το μήνυμα [Προσεγγίστηκε ο μέγιστος αριθμός ασύρματων συσκευών που έχουν συνδεθεί μέσω Άμεσης Σύνδεσης.] εμφανίζεται στην οθόνη.
5
Όταν ολοκληρώσετε τις εργασίες σας στη φορητή συσκευή, πατήστε [Αποσύνδεση] στην καρτέλα [Άμεση Σύνδεση].
Η άμεση σύνδεση τερματίζεται.
Εάν έχουν συνδεθεί πολλές φορητές συσκευές, αποσυνδέονται όλες οι συσκευές.
Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet με άμεση σύνδεση.
Το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης ενέργειας από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας μειώνεται, όταν χρησιμοποιείται άμεση σύνδεση.
Η διεύθυνση IP της φορητής συσκευής ορίζεται αυτόματα. Εάν ορίσετε τη διεύθυνση IP μη αυτόματα, ίσως να μην γίνεται σωστά η επικοινωνία μέσω άμεσης σύνδεσης.
Έλεγχος φορητής συσκευής που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή
Στην καρτέλα [Άμεση Σύνδεση], πατήστε [Πληροφ. Σύνδ.], για να εμφανιστούν οι πληροφορίες της φορητής συσκευής που είναι συνδεδεμένη στη συσκευή με άμεση σύνδεση.
Εάν η άμεση σύνδεση αποσυνδεθεί αυτόματα
Η άμεση σύνδεση τερματίζεται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Όταν έχει οριστεί τερματισμός της άμεσης σύνδεσης
Όταν δεν αποστέλλονται ούτε λαμβάνονται δεδομένα μεταξύ της φορητής συσκευής και της συσκευής για κάποιο διάστημα
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσω ασύρματης σύνδεσης LAN και η σύνδεση διακοπεί
9RXH-078