Προετοιμασίες για σύνδεση με φορητές συσκευές

Για να συνδεθεί άμεσα μια φορητή συσκευή στη συσκευή ή για να χρησιμοποιήσετε το AirPrint, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή.
9RXH-073