Διαμόρφωση των βασικών ρυθμίσεων για την αποστολή e-mail (Send Function Setting Tool (Εργαλείο ρύθμισης λειτουργίας αποστολής))

Από έναν υπολογιστή, διαμορφώστε τις βασικές ρυθμίσεις του διακομιστή e-mail, χρησιμοποιώντας το Send Function Setting Tool (Εργαλείο ρύθμισης λειτουργίας αποστολής). Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε διευθύνσεις e-mail προορισμού στα Αγαπημένα, στο Βιβλίο διευθύνσεων.
* Τα Αγαπημένα είναι μια λίστα προορισμών που μπορεί να ανακληθεί με τον [] στο Βιβλίο διευθύνσεων. Λειτουργία Βιβλίου διευθύνσεων
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Η συσκευή πρέπει να επανεκκινηθεί για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.
Εάν ο αριθμός της θύρας SMTP του διακομιστή e-mail δεν είναι 25, πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση του αριθμού θύρας. Αλλαγή του αριθμού θύρας
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Συνδέστε τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή μέσω δικτύου.
Προετοιμάστε τις ακόλουθες πληροφορίες και φροντίστε να τις έχετε στη διάθεσή σας.
Διεύθυνση e-mail για να καταχωριστεί ως προορισμός
Πληροφορίες ρύθμισης του διακομιστή e-mail (όνομα διακομιστή SMTP, ρύθμιση ελέγχου ταυτότητας, όνομα χρήστη και συνθηματικό που θα χρησιμοποιηθούν για έλεγχο ταυτότητας)
* Για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες ρύθμισης, επικοινωνήστε με τον πάροχο ή τον διαχειριστή του δικτύου. Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στις πληροφορίες που έχουν οριστεί στο λογισμικό e-mail του υπολογιστή.
1
Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web ενός υπολογιστή, μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.
http://<διεύθυνση IP αυτής της συσκευής>/sendsupport_login.html
Εμφανίζεται η οθόνη [Start Settings] για το Send Function Setting Tool (Εργαλείο ρύθμισης λειτουργίας αποστολής).
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αρχείο λήψης, για να εκκινήσετε το Send Function Setting Tool (Εργαλείο ρύθμισης λειτουργίας αποστολής). Χρήση του Send Function Setting Tool (Εργαλείο ρύθμισης λειτουργίας αποστολής) που έχει ληφθεί
Όταν δεν εμφανίζεται η οθόνη [Start Settings] του Send Function Setting Tool (Εργαλείο ρύθμισης λειτουργίας αποστολής)
Όταν εμφανίζεται ένα μήνυμα, όπως το [Cannot continue the settings because the function to perform settings for the device is restricted.], και δεν εμφανίζεται η οθόνη [Start Settings], ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα:
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) ή στο Send Function Setting Tool (Εργαλείο ρύθμισης λειτουργίας αποστολής)
2
Κάντε κλικ στην επιλογή [Start].
Εάν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, εισαγάγετε το αναγνωριστικό και το ΡΙΝ υπεύθυνου συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στο [Logon].
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Send to E-mail Settings].
Εμφανίζεται η οθόνη [Send to E-mail Settings].
Εάν εμφανιστεί η οθόνη [Enter Address Book Password], εισαγάγετε το PIN και κατόπιν κάντε κλικ στο [OK].
4
Για [Registration], επιλέξτε έναν αριθμό Αγαπημένων και εισαγάγετε το όνομα που θα εμφανίζεται στο Βιβλίο διευθύνσεων.
Οι αριθμοί Αγαπημένων που έχουν καταχωριστεί παλιότερα δεν εμφανίζονται.
5
Για τις [Send Destination Settings], εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail που θα καταχωριστεί.
6
Για τις [SMTP Server Settings], διαμορφώστε τις πληροφορίες του διακομιστή e-mail.
[SMTP Server]
Εισαγάγετε το όνομα του διακομιστή SMTP (το όνομα κεντρικού υπολογιστή ή τη διεύθυνση ΙΡ) που θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή e-mail, χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte.
Παράδειγμα πληκτρολόγησης: Όνομα κεντρικού υπολογιστή
smtp.example.com
[SMTP Authentication]
Όταν χρησιμοποιείτε έλεγχο ταυτότητας SMTP, επιλέξτε [Set] και εισαγάγετε το όνομα χρήστη και το συνθηματικό για τον έλεγχο ταυτότητας, χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte.
7
Κάντε κλικ στο [Next] [Register].
8
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Επανεκκινήστε τη συσκευή
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.
9RXH-057