Εάν το πρόβλημα παραμένει

Εάν το πρόβλημα παραμένει, ακόμα και αφού δοκιμάσετε τις μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.
Μην αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.
Εάν προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, μπορεί να ακυρώσετε την εγγύηση.

Έλεγχοι πριν από την επικοινωνία μαζί μας

Όνομα προϊόντος (MF465dw / MF463dw / MF461dw)
Αντιπρόσωπος αγοράς
Λεπτομέρειες του προβλήματος (όπως λεπτομέρειες λειτουργίας και τα αποτελέσματά τους)
Σειριακός αριθμός
Τρόπος αναζήτησης του σειριακού αριθμού
[Αρχική] οθόνη στον πίνακα ελέγχου [Έλεγχος Κατάστασης] [Πληροφορίες συσκευής] [Αριθμός Σειράς]
Μπορείτε να ελέγξετε αυτές τις πληροφορίες και μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)
Μπορείτε να ελέγξετε αυτές τις πληροφορίες και στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής.
9RXH-0J0