Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ σε διεθνή προορισμό

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα παρακάτω στοιχεία.
Εισαγάγετε τον χρόνο αναμονής (παύση).
Όταν στέλνετε ένα φαξ σε έναν διεθνή προορισμό, εισαγάγετε τον διεθνή κωδικό πρόσβασης, τον κωδικό χώρας και τον αριθμό φαξ του προορισμού με αυτήν τη σειρά. Πατήστε [Παύση] ανάμεσα στους αριθμούς, για να προστεθεί μια παύση.
Εάν και πάλι δεν γίνεται αποστολή του φαξ μετά την εισαγωγή της παύσης, αλλάξτε τον χρόνο παύσης.
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] στην περιοχή [Set Pause Time], εισαγάγετε τον χρόνο παύσης [OK]
Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Ρυθμίσεις λειτουργίας], για να αλλάξετε τη ρύθμιση. [Ρύθμιση χρόνου παύσης]
Μειώστε την ταχύτητα έναρξης επικοινωνίας.
Δοκιμάστε να στείλετε φαξ αφού μειώσετε την ταχύτητα έναρξης επικοινωνίας σε φάσεις.
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] στην περιοχή [TX Start Speed], επιλέξτε την ταχύτητα [OK]
Στον πίνακα ελέγχου, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Ρυθμίσεις λειτουργίας], για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. [Ταχύτητα έναρξης ΑΠ]
9RXH-0HH