Αλλαγή του χρόνου μέχρι τη μετάβαση σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας

Εκτός από το ότι μπορείτε να αλλάξετε την ώρα μέχρι να μεταβεί η συσκευή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, μπορείτε επίσης να καθορίσετε την ώρα κατά την οποία θα μεταβεί η συσκευή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
Μείωση κατανάλωσης ρεύματος (κατάσταση αναστολής λειτουργίας)
9RXH-0HS