Postopki kopiranja

V tem poglavju so opisani osnovni postopki kopiranja pri kopiranju dokumentov, fotografij in drugega tiskanega gradiva (»izvirniki«).
Pri kopiranju izvirnikov, katerih besedilo ali slike segajo do robov brez robov, se lahko kopija natisne z manjkajočim območjem ob robu. Velikost roba je navedena v osnovnih specifikacijah. Osnovne specifikacije
1
Položite izvirnik. Polaganje originalov
2
Na nadzorni plošči pritisnite [Kopiraj] na zaslonu [Domov]. Zaslon [Domov]
Prikazan je zaslon za kopiranje.
3
Nastavite razmerje kopiranja, papir in število kopij.
[Razmerje kopiranja]
Nastavite razmerje za povečevanje ali zmanjševanje kopij.
Samodejna nastavitev razmerja kopiranja glede na velikost papirja
Pritisnite [Samodejno] in izberite velikost položenega izvirnika.
Razmerje kopiranja se samodejno nastavi glede na velikost papirja, ki se uporablja za kopiranje.
Ročna nastavitev razmerja kopiranja
S seznama izberite fiksno razmerje kopiranja ali s številčnimi tipkami vnesite razmerje po meri in pritisnite [Zapri].
Določite lahko vrednost od 25 % do 400 % v korakih po 1 %.
[Papir]
Izberite papir, ki ga želite uporabiti za kopiranje.
Izberite vir papirja z vloženim papirjem, ki ga želite uporabiti, in pritisnite [Zapri].
* Če vloženi papir v viru papirja ne ustreza nastavitvi velikosti ali vrsti papirja, lahko spremenite nastavitve papirja z možnostjo [Sprememba nastavitev papirja].
[Število kopij]
Določite število kopij.
Z numeričnimi tipkami vnesite število kopij in pritisnite [Zapri].
4
Po potrebi konfigurirajte druge nastavitve kopiranja. Dodatne funkcije kopiranja
Izvedete lahko obojestransko kopiranje ter prilagodite kakovost slike in druge nastavitve tako, da ustrezajo izvirniku in namenu.
5
Pritisnite [Začni].
Kopiranje se začne.
Za preklic kopiranja pritisnite [Preklic] [Da]. Preklic postopkov kopiranja
Za ogled stanja in dnevnika posla kopiranja uporabite možnost [Nadzor stanja]. Ogled stanja posla tiskanja in dnevnika tiskanja
Če se prikaže sporočilo [Opt. preb. novi izvirnik]
Ko na kopirno steklo položite izvirnik in ga kopirate z uporabo obojestranskega kopiranja ali N na 1, se prikaže zaslon za optično branje naslednjega izvirnika.
1
Položite naslednji izvirnik na kopirno steklo in pritisnite [Opt. preb. novi izvirnik].
Optično se prebere naslednji izvirnik in prikaže se enak zaslon.
Postopek ponavljajte, dokler ne končate optično branje vseh izvirnikov.
Če želite spremeniti nastavitve za posamezen izvirnik, lahko pritisnete tudi [Gostota] in [Vrsta izvirnika].
Če je velikost izvirnika drugačna, lahko del slike manjka ali pa je slika na papirju natisnjena manjša.
2
Pritisnite [Začni tiskanje].
Optično prebrani izvirniki se natisnejo.
9RY2-06U