Previdnostni ukrepi pri ravnanju s papirjem

Če želite preprečiti zagozditve papirja in druge napake ter poskrbeti za lepo tiskanje, morate upoštevati previdnostne ukrepe pri ravnanju s papirjem in njegovem shranjevanju.
Če želite ohraniti kakovost natisnjenega papirja, bodite pozorni pri shranjevanju in lepljenju papirja.

Ravnanje s papirjem in njegovo shranjevanje

Prilagajanje papirja na okolje uporabe
Pred uporabo papirja v napravi se prepričajte, da je papir popolnoma prilagojen okolju, v katerem je naprava. Takojšnja uporaba papirja, shranjenega na mestu z drugačno temperaturo ali vlažnostjo, lahko povzroči zagozditve papirja ali napake pri tiskanju.
Shranjevanje papirja pred uporabo
Priporočamo, da papir porabite v najkrajšem možnem času, ko odprete paket. Morebitni preostali papir zavijte v originalno embalažo in ga shranite na ravni površini.
Za zaščito papirja pred vlago ali izsušitvijo ga do uporabe hranite zavitega v embalaži.
Papirja ne hranite tako, da se bo zvijal ali prepogibal.
Papirja ne hranite navpično ali na velikem kupu.
Papirja ne hranite na neposredni sončni svetlobi ali na mestu, kjer bo izpostavljen visoki vlažnosti, suhemu zraku ali znatno drugačni temperaturi ali vlažnosti v primerjavi z okoljem uporabe.

Shranjevanje in lepljenje natisnjenega papirja

Shranjevanje papirja
Papir hranite na ravni površini.
Papirja ne hranite skupaj s predmeti iz polivinilklorida (PVC), na primer v prozorni mapi. Toner se lahko stopi, zato se papir prilepi na material PVC.
Papirja ne shranjujte prepognjenega ali zmečkanega. Toner se lahko odlepi.
Papirja ne hranite v prostoru z visoko temperaturo.
Za dolgotrajno hrambo papirja (dve leti ali več) shranite papir v mapo ali podoben predmet.
Dolgotrajna hramba papirja lahko povzroči razbarvanje papirja, kar povzroči razbarvanje natisnjenih slik.
Previdnostni ukrepi pri lepljenju natisnjenega papirja
Vedno uporabljajte netopna lepila.
Pred nanosom lepila izvedite preskus z natisom, ki ga ne potrebujete več.
Pred zlaganjem počakajte, da se zlepljeni papir popolnoma posuši.
9RY2-00J