Konfiguracija komunikacije SLP

Če napravo uporabljate v okolju, ki uporablja protokol SLP (Service Location Protocol) z nameščeno programsko opremo za izvajanje komunikacije, po potrebi konfigurirajte komunikacijske nastavitve SLP.
* Nastavitve, ki jih je treba konfigurirati, najdete v priročniku programske opreme.
Te nastavitve konfigurirajte na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Na nadzorni plošči ni mogoče konfigurirati nastavitev.
Potrebujete skrbniške pravice. Če želite uporabiti nastavitve, morate znova zagnati napravo.
Zahtevana priprava
Pripravite številko vrat, ki se uporablja za komunikacijo SLP s programsko opremo, in jo imejte pri roki.
Preverite število usmerjevalnikov, skozi katere bodo šli komunikacijski paketi SLP.
1
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) kliknite [Settings/Registration]. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings] [Multicast Discovery Settings] [Edit].
Prikaže se zaslon [Edit Multicast Discovery Settings].
4
Izberite potrditveno polje [Respond to Discovery], vnesite ime obsega in kliknite [OK].
Za ime obsega vnesite ime obsega, ki mu naprava pripada, z enobajtnimi črkovno-številskimi znaki.
5
Kliknite [Network Settings] [Sleep Mode Notification Settings] [Edit].
Prikaže se zaslon [Edit Sleep Mode Notification Settings].
6
Potrdite polje [Notify].
Programski opremi se pošlje obvestilo o stanju napajanja naprave. Tako lahko zmanjšate nepotrebno komunikacijo med načinom spanja in porabo energije.
7
Konfiguracija obvestil med načinom spanja
[Port Number]
Vnesite številko vrat, ki se uporabljajo za komunikacijo SLP s programsko opremo.
[Number of Routers to Traverse]
Vnesite največje število usmerjevalnikov, ki jih lahko prečkajo komunikacijski paketi SLP.
[Notification Interval]
Vnesite interval, v katerem se pošiljajo obvestila o stanju napajanja naprave.
8
Kliknite [OK].
9
Znova zaženite napravo. Vnovičen zagon naprave
Nastavitve so uporabljene.
9RY2-021