Registriranje strežnikov LDAP

Če uporabljate strežnik LDAP za iskanje prejemnikov in preverjanje pristnosti pri pošiljanju podatkov, registrirajte podatke o strežniku LDAP v napravo. Registrirate lahko do pet strežnikov LDAP za iskanje in preverjanje pristnosti.
Te nastavitve konfigurirajte na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Na nadzorni plošči ni mogoče konfigurirati nastavitev.
Potrebujete skrbniške pravice.
Zahtevana priprava
Pri določanju strežnika LDAP z imenom gostitelja se prepričajte, da je v omrežju na voljo strežnik DNS.
Pri določanju strežnika LDAP z naslovom IP preverite, ali strežnik DNS podpira sprotno ali povratno iskanje.
1
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) kliknite [Settings/Registration]. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [LDAP Server Settings].
Prikaže se zaslon [LDAP Server Settings].
4
Kliknite [Register New Server] v razdelku [LDAP Server (For Search)] ali [LDAP Server (For Authentication)].
Prikaže se zaslon [Register New LDAP Server (For Search)] ali [Register New LDAP Server (For Authentication)].
5
Nastavite ime in naslov strežnika.
V razdelek [Server Name] vnesite ime za identifikacijo strežnika LDAP.
V razdelku [Server Address] vnesite naslov IP ali ime gostitelja strežnika LDAP z enobajtnimi črkovno-številskimi znaki.
Primer vnosa: Ime gostitelja
ldap.example.com
Kliknite [Check Connection] za preverjanje, ali se računalnik lahko poveže s strežnikom LDAP.
6
Po potrebi konfigurirajte začetni položaj iskanja, uporabo TLS in številko vrat.
[Position to Start Search]
Določite začetni položaj iskanja v drevesu informacij o imeniku (DIT).
Vsakemu znakovnemu nizu v imenu sistema Active Directory dodajte »DC=« in vnose ločite z vejico.
Primer vnosa: Če je ime domene »john.example.com«
DC=john,DC=example,DC=com
Če pustite to prazno, naprava samodejno začne iskanje s poljubnega položaja.
[Use TLS]
To potrditveno polje izberite, če želite šifrirati komunikacijo s strežnikom LDAP z uporabo protokola TLS.
Za strežnik LDAP za iskanje je to omogočeno le, če je možnost [Use] ali [Use (Security Authentication)] izbrana v razdelku [Login Information] v koraku 8 spodaj.
Za strežnik LDAP za preverjanje pristnosti je to omogočeno le, če je možnost [Use] izbrana v razdelku [Login Information] v koraku 8 spodaj.
[Port Number]
Vnesite številko vrat, ki so uporabljena za komunikacijo s strežnikom LDAP.
7
Po potrebi nastavite čas do izteka časa in atribute.
Strežnik LDAP za iskanje
[Search Timeout]
Vnesite čas od začetka iskanja do poteka časovne omejitve v sekundah.
Strežnik LDAP za preverjanje pristnosti
[Authentication/Attribute Acquisition Timeout]
Vnesite čas od začetka preverjanja pristnosti in pridobivanja atributov do izteka časa v sekundah.
[User Name Attribute]
Vnesite ime atributa, ki se primerja z uporabniškim imenom, vnesenim med preverjanjem pristnosti, z uporabo enobajtnih črkovno-številskih znakov.
Primer vnosa:
sAMAccountName
* To ni potrebno, če je možnost [Use (Security Authentication)] izbrana v razdelku [Login Information] v koraku 8.
[E-Mail Address Attribute]
Vnesite ime atributa, ki se uporablja za pridobivanje e-poštnega naslova iz strežnika za preverjanje pristnosti, z enobajtnimi črkovno-številskimi znaki.
Primer vnosa:
mail
8
Konfigurirajte informacije za prijavo strežnika LDAP.
Strežnik LDAP za iskanje
Strežnik LDAP za preverjanje pristnosti
9
Izberite, ali želite pri šifriranju komunikacije s strežnikom LDAP z uporabo TLS preveriti potrdilo.
Če želite preveriti potrdilo, izberite potrditveno polje [Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access] v razdelku [Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access].
Če želite elementom preverjanja dodati običajno ime (CN), izberite polje [Add CN to Verification Items].
10
Kliknite [OK].
Strežnik LDAP je registriran.
11
Odjavite se iz portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
Urejanje registriranih informacij o strežniku
Če želite urediti registrirane informacije, kliknite ime strežnika, ki ga želite urediti, v razdelku [Registered LDAP Server] na zaslonu [LDAP Server Settings].
9RY2-01X