Povezovanje z brezžičnim omrežjem LAN z gumbom usmerjevalnika (način s pritiskom gumba)

Če vaš usmerjevalnik za brezžični LAN podpira način WPS s pritiskom gumba, lahko preprosto vzpostavite povezavo z uporabo nadzorne plošče naprave in gumba na usmerjevalniku za brezžični LAN.
Za povezavo z brezžičnim omrežjem LAN potrebujete skrbniške pravice.
1
Na nadzorni plošči pritisnite [Nast. brezž. omrežja LAN] na zaslonu [Domov]. Zaslon [Domov]
Prikaže se zaslon [Izbira omrežja].
Če se prikaže zaslon za prijavo, vnesite ID upravitelja sistema in kodo PIN ter pritisnite [Prijava]. ID in koda PIN upravitelja sistema
Če se prikaže sporočilo [Ali želite omogočiti brezžični LAN?], pritisnite [Da].
Če se prikaže sporočilo [Dostopne točke ni bilo mogoče najti.], pritisnite [Zapri].
2
Pritisnite [Druge povezave].
3
Pritisnite [Način potisnega gumba WPS].
Naprava začne iskati dostopno točko.
4
Po začetku iskanja dostopne točke v dveh minutah pritisnite gumb na brezžičnem usmerjevalniku LAN.
Pritisnite gumb v dveh minutah. (Odvisno od brezžičnega usmerjevalnika LAN boste ta gumb morda morali pritisniti in zadržati.)
* Podrobnosti o uporabi gumba so na voljo v priročniku za brezžični usmerjevalnik LAN.
5
Ko se na nadzorni plošči prikaže možnost [Povezava vzpostavljena.], pritisnite [Zapri].
Ko ima naprava vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem LAN, se na zaslonu [Domov] prikaže [].
6
Počakajte nekaj minut.
Naslov IP je privzeto samodejno nastavljen.
Če želite uporabiti določen naslov IP, ga nastavite ročno.
Nastavitev naslovov IPv4
Nastavitev naslovov IPv6
Če se med delovanjem prikaže sporočilo o napaki in povezave ni mogoče vzpostaviti
Pritisnite [Zapri] in ponovite postopek od 2. koraka naprej.
9RY2-01C