Dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ali orodja Send Function Setting Tool (Orodje za nastavitev pošiljanja) ni mogoč

Če se prikaže sporočilo [Cannot access Remote UI.] ali [Cannot continue the settings because the function to perform settings for the device is restricted.] in ne morete odpreti portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ali orodja Send Function Setting Tool (Orodje za nastavitev pošiljanja), odpravite težave tako, da preverite spodnje elemente.
Nastavite kodo PIN za dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
Za dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) in orodja Send Function Setting Tool (Orodje za nastavitev pošiljanja) morate nastaviti kodo PIN za dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
Za konfiguracijo te nastavitve potrebujete skrbniške pravice.
Zaslon [Domov] na nadzorni plošči [Meni] [Nastavitve upravljanja] [Licenca/Drugo] ali [Nastavitev oddaljenega UI/Posodobitev vdelane progr. opreme] [Nastavitve daljinskega UI] [Omejitev dostopa] [Vklopi] vnesite kodo PIN [Uporabi] znova vnesite kodo PIN [Uporabi]
* Kode PIN, ki vsebuje samo ničle, npr. »00« ali »0000000« ne morete nastaviti.
* Ko je omogočeno upravljanje ID-jev oddelkov, koda PIN za Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ni potrebna.
Spremenite kodo PIN upravitelja sistema.
Pri prijavi z načinom upravitelja sistema ali dostopu do orodja Send Function Setting Tool (Orodje za nastavitev pošiljanja) morate najprej spremeniti kodo PIN upravitelja sistema iz privzete nastavitve.
Za spreminjanje nastavitev so potrebne skrbniške pravice.
Zaslon [Domov] na nadzorni plošči [Meni] [Nastavitve upravljanja] [Upravljanje uporabnikov] [Nastavitve podatkov sistemskega skrbnika] [ID in PIN skrbnika sistema] vnesite ID upravitelja sistema [Uporabi] vnesite kodo PIN [Uporabi] in znova vnesite kodo PIN [Uporabi]
* Ne morete nastaviti ID-ja upravitelja sistema ali kode PIN, ki je sestavljena iz vseh ničel, kot je npr. »00« ali »0000000.«
* Po spremembi nastavitev omogočite dostop do ID-ja in kode PIN upravitelja sistema samo določenim upraviteljem.
9RY2-0HL