Smanjenje potrošnje energije (stanje mirovanja)

Stanjem mirovanja smanjuje se potrošnja energije jer se zaustavljaju određeni procesi unutar uređaja.
Na upravljačkoj ploči pritisnite [] da biste ušli u stanje mirovanja. Upravljačka ploča
Kada je uređaj u stanju mirovanja,  svijetli žuto-zeleno.

Izlaz iz stanja mirovanja

Učinite nešto od sljedećeg:
Pritisnite bilo koju tipku na upravljačkoj ploči.
Dodirnite zaslon.
Kada je povezan telefon ili dodatni TELEPHONE 6 KIT, podignite slušalicu.

Konfiguriranje vremena automatskog stanja mirovanja

Postavljanjem vremena automatskog stanja mirovanja uređaj se prebacuje u stanje mirovanja ako se na njemu određeno vrijeme ne provode nikakvi postupci ili u definirano vrijeme. Osim postavljanja vremena u koje se uređaj prebacuje u stanje mirovanja, moguće je konfigurirati i vrijeme u koje uređaj izlazi iz stanja mirovanja.
U ovom se odjeljku opisuje kako konfigurirati postavke s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI (Udaljeni UI) na računalu.
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa odaberite [Osobne postavke] da biste konfigurirali postavke. [Post. timera/napaj.]
1
Prijavite se na Remote UI (Udaljeni UI). Pokretanje sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
2
Na stranici portala sučelja Remote UI (Udaljeni UI) kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
3
Kliknite [Timer Settings] [Edit].
Prikazuje se zaslon [Edit Timer Settings].
4
Postavljanje vremena automatskog stanja mirovanja ili vremena u koje uređaj izlazi iz stanja mirovanja
Pri postavljanju vremena do prebacivanja u stanje mirovanja
Unesite vrijeme u rubriku [Set Time].
* Za učinkovitu uštedu energije preporučuje se korištenje zadane postavke. [Vrijeme automats. mirovanja]
Automatski prelazak u stanje mirovanja u određeno vrijeme
Potvrdite okvir [Use Auto Sleep Daily Timer] pa upišite vrijeme.
Ako ste za prikaz vremena odabrali 12-satni oblik, nakon unosa vremena odaberite [AM] ili [PM].
Automatski izlaz iz stanja mirovanja u određeno vrijeme
Potvrdite okvir [Use Sleep Mode Exit Time Settings] pa upišite vrijeme.
Ako ste za prikaz vremena odabrali 12-satni oblik, nakon unosa vremena odaberite [AM] ili [PM].
5
Kliknite [OK].
Postavke su primijenjene.
6
Odjavite se sa sučelja Remote UI (Udaljeni UI).
Ako se uređaj neće upotrebljavati duže vrijeme, npr. preko noći, pritisnite .
Iz sigurnosnih razloga postavite uređaj u stanje mirovanja.
Uređaj neće ući u stanje mirovanja u sljedećim slučajevima:
Kada indikator podataka na upravljačkoj ploči svijetli ili treperi Upravljačka ploča
kad se na zaslonu [Izbornik] prikazuje poruka o zaglavljenom papiru ili neka druga poruka o pogrešci*1 ili se na upravljačkoj ploči prikazuje Direct Connection SSID ili zaslon s prikazom ključa mreže
kada se na uređaju provodi podešavanje, čišćenje ili neki drugi postupak
kada uređaj uvozi, izvozi ili obrađuje podatke putem vanjskog uređaja, kao što je USB memorijski uređaj, računalo ili LDAP poslužitelj
kada je povezan telefon ili dodatni TELEPHONE 6 KIT i slušalica je podignuta.
kad je isključen zvuk dolaznog faksa
*1 Ovisno o poruci, uređaj bi se mogao prebaciti u stanje mirovanja.
9RXR-02A