Prilagodba glasnoće

Možete podesiti glasnoću zvukova koje uređaj emitira i odrediti hoće li vas zvukovima obavještavati o svojim operacijama i statusima.
Zvukovi koji se mogu podešavati i postupak rada ovise o tome raspolaže li uređaj funkcijom faksa.
9RXR-042