Zamjena potrošnog materijala

Ako se na zaslonu upravljačkog uređaja ili sučelja za daljinski pristup Remote UI (Udaljeni UI) pojavi poruka o potrošnom materijalu ili se smanji kvaliteta ispisa, zamijenite potrošni materijal.
Trenutno preostalu količinu potrošnog materijala možete vidjeti na upravljačkoj ploči i u sučelju za daljinski pristup Remote UI (Udaljeni UI). Na popisu potrošnog materijala provjerite nazive stavki potrošnog materijala i broj listova koje je moguće ispisati.
9RXR-0E3