Prilagodba položaja za ispis

Ako se tekst ili slike ispisuju s pomakom u odnosu na sredinu ili izvan raspona za ispis, možete prilagoditi položaj za ispis da biste postigli bolje rezultate ispisa.
Možete odrediti smjer i širinu za prilagodbu za svaki izvor papira i stranu za ispis (prednju i stražnju stranu).
Provedite podešavanje putem upravljačke ploče. Podešavanje ne možete provesti putem sučelja Remote UI (Udaljeni UI) na računalu.
1
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
2
Pritisnite [Podešavanje/održavanje] [Prilagodi kvalitetu slike] [Prilagodi položaj ispisivanja].
Prikazuje se zaslon [Prilagodi položaj ispisivanja].
3
Odaberite izvor papira za koji želite prilagoditi položaj za ispis.
4
Odaberite kombinaciju smjera za prilagodbu i strane za ispis.
Primjer: Prilikom prilagodbe položaja za ispis na prednju stranu papira u okomitom smjeru
Odaberite [Pril. ok. (prednja strana)].
5
Unesite vrijednost za prilagodbu i pritisnite [Primijeni].
Odredite smjer za prilagodbu tipkama + i - te odredite širinu za prilagodbu u vrijednostima od 0,1 mm.
Prilikom okomite prilagodbe
Odredite širinu za prilagodbu odabirom pozitivne vrijednosti za prilagodbu prema dolje na papiru ili negativne vrijednosti za prilagodbu prema gore na papiru.
Prilikom vodoravne prilagodbe
Odredite širinu za prilagodbu odabirom pozitivne vrijednosti za prilagodbu udesno na papiru ili negativne vrijednosti za prilagodbu ulijevo na papiru.
9RXR-0EC