Ladica za papir

Papir koji obično upotrebljavate umetnite u ladicu za papir. Umetanje papira u ladicu za papir

Vodilice papira

Poravnajte vodilice za papir s rubovima papira da biste ga pravilno namjestili.

Ručica za otpuštanje

Pomaknite vodilice za papir pritišćući ručicu za otpuštanje.

Prikaz preostalog papira

Prikazuje količinu preostalog papira. Indikator se spušta kako se količina papira smanjuje.
9RXR-00F