Provjera broja ispisanih stranica (provjera brojača)

Možete prikazati brojač s ukupnim brojem kopiranih i ispisanih stranica do današnjeg dana.
Broj ispisanih stranica obuhvaća primljene faksove i ispisana izvješća i popise.
U ovom se odjeljku opisuje kako putem upravljačke ploče provjeriti broj ispisanih stranica.
Te podatke možete provjeriti i putem sučelja za daljinski pristup Remote UI (Udaljeni UI) na računalu. Provjera korištenja i zapisnika uz Remote UI
1
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Nadzor statusa] na zaslonu [Početni zaslon] ili na nekom drugom mjestu. Zaslon [Početni zaslon]
Prikazuje se zaslon [Nadzor statusa].
2
Pritisnite [Podaci o uređaju] [Provjera brojača].
3
Provjerite broj ispisanih stranica.
[113: Ukupno (crno-bijelo/mali)]
Prikazuje ukupan broj crno-bijelih kopiranih i ispisanih stranica.
[501: Skeniranje (ukupno 1)]
Prikazuje ukupan broj skeniranih stranica.
[301: Ispisivanje (ukupno 1)]
Prikazuje ukupan broj ispisanih stranica.
9RXR-09E