Generiranje ključa i certifikata

Generirajte ključ i certifikat koji su potrebni za komunikaciju šifriranu TLS-om na uređaju. Za samostalno generirani ključ koristi se samopotpisani certifikat.
Informacije o algoritmu ključeva i certifikata koji se mogu generirati na ovom uređaju potražite u specifikacijama samostalno generiranog ključa i samopotpisanog certifikata. Ključevi i certifikati
Ključ i certifikat generirajte koristeći sučelje za daljinski pristup Remote UI (Udaljeni UI) na računalu. Putem upravljačke ploče ne možete generirati ključ i certifikat.
Potrebne su administratorske ovlasti.
1
Prijavite se u Remote UI (korisničko sučelje u daljinski pristup) u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
2
Na stranici portala sučelja Remote UI kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja Remote UI (Udaljeni UI)
3
Kliknite [Device Management] [Key and Certificate Settings] [Generate Key].
Prikazuje se zaslon [Generate Key].
4
Odaberite [Network Communication] i kliknite [OK].
Prikazuje se zaslon [Generate Network Communication Key].
5
U polje [Key Settings] upišite naziv ključa i odaberite algoritam za potpis i ključ.
Unesite naziv ključa pomoću jednobajtnih alfanumeričkih znakova.
Za algoritam ključa odaberite [RSA] ili [ECDSA] pa odaberite duljinu ključa s padajućeg izbornika. Sigurnost je jača što je ključ dulji, ali time se usporava komunikacijska obrada.
6
U odjeljku [Certificate Settings] unesite podatke o certifikatu.
[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)]/[Validity End Date (YYYY/MM/DD)]
Unesite datume početka i isteka valjanosti certifikata.
[Country/Region]
Odaberite [Select Country/Region], a zatim s padajućeg izbornika odaberite državu ili regiju ili odaberite [Enter Internet Country Code] i unesite šifru države.
[State]/[City]/[Organization]/[Organization Unit]
Po potrebi unesite stavke pomoću jednobajtnih alfanumeričkih znakova.
[Common Name]
Po potrebi unesite predmet certifikata pomoću jednobajtnih alfanumeričkih znakova. On odgovara uobičajenom nazivu (CN).
7
Kliknite [OK].
Generirani ključ i certifikat dodaju se u odjeljak [Registered Key and Certificate] na zaslonu [Key and Certificate Settings].
8
Odjavite se iz funkcije Remote UI (sučelje za daljinski pristup).
Prikaz i provjera detaljnih informacija o generiranom certifikatu
Kada kliknete naziv ključa (ili ikonu certifikata) u sklopu stavke [Registered Key and Certificate] na zaslonu [Key and Certificate Settings], prikazat će se pojedinosti o certifikatu.
Na zaslonu s detaljima certifikata kliknite [Verify Certificate] da biste provjerili je li certifikat valjan.
Kada se ključ i certifikat ne mogu izbrisati
Ne možete izbrisati ključ i certifikat koji se koriste. Izbrišite funkciju koja se koristi ili ih izbrišite nakon prebacivanja na drugi ključ i certifikat.
9RXR-086