Povezivanje sa žičnim LAN-om

Povežite uređaj s računalom putem usmjerivača. Uređaj s usmjerivačem povežite pomoću kabela za Ethernet.
1
Kabel za Ethernet povežite s uređajem i usmjerivačem.
Kada je uređaj povezan sa žičnim LAN-om, prikazat će se [] na zaslonu [Početni zaslon] i zaslonu svake funkcije.
Poveznik cijelom duljinom umetnite u priključak dok ne klikne.
2
Pričekajte nekoliko minuta.
Po zadanim postavkama IP adresa postavlja se automatski.
Da biste upotrebljavali određenu IP adresu, postavite je ručno.
Postavljanje IPv4 adresa
Postavljanje IPv6 adresa
9RXR-019