Povezivanje s bežičnim LAN-om pomoću gumba na usmjerivaču (način pritiska na gumb)

Ako vaš usmjerivač za bežični LAN podržava način gumba WPS, možete lako postaviti vezu jednostavnom upotrebom upravljačke ploče uređaja i gumba na usmjerivaču za bežični LAN.
Za povezivanje s bežičnim LAN-om potrebne su administratorske ovlasti.
1
Na upravljačkoj ploči pritisnite [Postavke bežič. LAN-a] na zaslonu [Početni zaslon]. Zaslon [Početni zaslon]
Prikazuje se zaslon [Odabir mreže].
Ako se prikaže zaslon za prijavu, unesite ID i PIN upravitelja sustava pa pritisnite [Prijava]. ID i PIN upravitelja sustava
Ako se prikaže poruka [Želite li omogućiti bežični LAN?], pritisnite [Da].
Ako se prikaže poruka [Nije moguće pronaći pristupnu točku.], pritisnite [Zatvori].
2
Pritisnite [Druge veze].
3
Pritisnite [Način gumba WPS].
Uređaj počinje tražiti pristupnu točku.
4
Kada započne traženje pristupne točke, u roku od dvije minute pritisnite gumb na usmjerivaču za bežični LAN.
Pritisnite gumb u roku od dvije minute. (Na nekim usmjerivačima za bežični LAN možda ćete morati pritisnuti i držati gumb.)
* Pojedinosti o upotrebi gumba potražite u priručniku za usmjerivač za bežični LAN.
5
Kad se na upravljačkoj ploči pojavi [Spojeno.], pritisnite [Zatvori].
Kada je uređaj povezan s bežičnim LAN-om, na zaslonu [Početni zaslon] i na zaslonu svake funkcije prikazuje se [].
6
Pričekajte nekoliko minuta.
Po zadanim postavkama IP adresa postavlja se automatski.
Da biste upotrebljavali određenu IP adresu, postavite je ručno.
Postavljanje IPv4 adresa
Postavljanje IPv6 adresa
Ako se tijekom rada pojavi poruka o pogrešci i nije moguće uspostaviti vezu
Pritisnite [Zatvori] i ponovite postupak od 2. koraka.
9RXR-01C