Nije moguće poslati faks na međunarodno odredište

Otklonite poteškoće tako što ćete provjeriti sljedeće stavke.
Unesite vrijeme čekanja (pauzu).
Pri slanju faksa na međunarodno odredište unesite broj za međunarodni pristup, pozivni broj države i broj faksa odredišta, upravo tim redoslijedom. Pritisnite [Pauziraj] između brojeva da biste dodali pauzu.
Ako ni dalje ne možete poslati faks nakon unosa pauze, promijenite vrijeme pauze.
Prijavite se na Remote UI (Udaljeni UI) [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] u odjeljak [Set Pause Time] unesite vrijeme pauze [OK]
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon], a zatim odaberite [Postavke funkcije] da biste promijenili postavku. [Postavi vrijeme pauze]
Smanjite brzinu početne komunikacije.
Pokušajte poslati faks nakon smanjenja brzine početne komunikacije u fazama.
Prijavite se u Remote UI (Udaljeni UI) u načinu rada za upravitelja sustava [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] u odjeljku [TX Start Speed], odaberite brzinu [OK]
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa odaberite [Postavke funkcije] da biste konfigurirali postavke. [Brzina pokretanja TX-a]
9RXR-0HH